PLAN24
HAKKINDA

1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden Şehir Plancısı ve Mimar olarak mezun olan Caner Kılıç, 20 yıla yaklaşan kamu ve özel sektör deneyimlerini günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda, özgür bir çalışma ortamında, genç ve dinamik bir yapıyla birlikte değerlendirebilmek adına 2015 yılında PLAN24 Şehircilik ve Mimarlık şirketini kurmuştur.

İstanbul merkezli olarak kurulan şirketimiz Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve Mimarlık disiplinlerine mensup ekibiyle yurdun dört bir yanındaki yerel yönetimlere, kamu ve özel sektör kuruluşlarına Planlama, Ulaşım, Kentsel Tasarım ve Mimarlık ana faaliyet konularında AR-GE, Danışmanlık, Tasarım ve Proje Geliştirme alanlarında hizmetlerini sunmaktadır.

PLAN24
NELER
YAPAR ?

Planlama

Yasal mevzuatlara ve meslek etiği ilkelerine uyarak kentsel ve kırsal alanlarda faklı ölçeklerde planlama çalışmaları yürütmekteyiz.

Ulaşım

Sürdürülebilir ulaşım modlarını destekleyen ve kentlerin mobilite ihtiyaçlarını karşılayabilen yenilikçi çözümler üretiyoruz.

Kentsel Tasarım

Yaşanılabilir kentsel alanlar için ihtiyaç duyulan açık ve kapalı kamusal veya yarı kamusal alanları, insana ve doğaya saygılı bir biçimde tasarlıyoruz.

Mimarlık

İhtiyaçlarınıza cevap verebilen, yüksek nitelikli, modern yapılar tasarlayarak gündelik hayatınızı güzelleştiriyoruz.

Görselleştirme

Proje ve fikirlerinizi 3 boyutlu modelleme ve animasyon teknikleri kullanılarak görsel niteliği yüksek ve gerçeğe yakın ürünlere dönüştürüyoruz.

PLAN24
KİMLERLE
ÇALIŞTI ?

Tümü
Plan24
Plan24
Plan24
Plan24
Plan24
Plan24
Plan24
Plan24
Plan24
Plan24
Plan24
Plan24
Plan24
Plan24
Plan24
Plan24
Plan24
Plan24
Plan24
Plan24
Plan24

PLAN24
MEDYA

Sunum Dosyası

PLAN24 Şehircilik Tanıtım Sunumu