Plan24Plan24Plan24Plan24Plan24Plan24Plan24Plan24
Plan24Plan24Plan24Plan24Plan24Plan24Plan24Plan24

Bursa, Yıldırım İlçesi, Teferrüç Mahallesi Kentsel Dönüşüm Odaklı Tasarım Projesi

Proje Bilgisi :

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Teferrüç Mahallesinde yaklaşık 5 ha.'lık alanda Analitik Etüt çalışmaları yapılmış olup kentsel dönüşüm odaklı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, kentsel tasarım projesi ve mimari proje hazırlanmıştır.

İş Veren :

Yıldırım Belediyesi