Plan24Plan24Plan24Plan24Plan24Plan24Plan24Plan24
Plan24Plan24Plan24Plan24Plan24Plan24Plan24Plan24

Bursa, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Kentsel Tasarım Projesi

Proje Bilgisi :

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Değirmenönü ve Karapınar Mahallelerinde öneri imar planı yapılaşma koşullarının fizik mekana etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla konsept kentsel tasarım projesi geliştirilmiştir.

İş Veren :

Yıldırım Belediyesi